Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawynowa - Produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące

nowa podstrona, dodana 2013-01-11

 Produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące,
Numer ogłoszenia: 16900 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące,.

 Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów : Pakiet I - produkty do utrzymania czystości, Pakiet II - Środki antyseptyczne i dezynfekujące, dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z w Głuchołazach roczne zapotrzebowanie..

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 33.63.16.00-8.

 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet I - produkty do utrzymania czystości.

 

 DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

 LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie.

 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32500,00 PLN.

 INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31788,28

 • Oferta z najniższą ceną: 31788,28 / Oferta z najwyższą ceną: 31788,28

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet II - Środki antyseptyczne i dezynfekujące

 

 DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

 LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Henry Kruse Sp z o.o., ul. Kolejowa 3 Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie.

 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8100,0 PLN.

 INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7186,75

 • Oferta z najniższą ceną: 7186,75 / Oferta z najwyższą ceną: 7186,75

 • Waluta: PLN.


 

Podmiot udostępniający: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 2013-01-11
Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2013
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  11-01-2013 11:55
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 420
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: