Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach.

nowa podstrona, dodana 2012-05-22

Dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach
Numer ogłoszenia: 149010 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92934 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4391847, faks 077 4391743.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach - roczne zapotrzebowanie. Pakiet nr I - Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 - produkty farmaceutyczne. Pakiet nr II - Produkty do leczenia żywieniowego. Kod CPV 33.69.00.00-3 - różne produkty lecznicze..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.69.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S.A 87-100, Szosy Bydgoskiej 76, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 156431,83

 • Oferta z najniższą ceną: 156431,83 / Oferta z najwyższą ceną: 157554,05

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Produkty do leczenia żywieniowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGH URTICA Sp. z o.o., Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 53503,15

 • Oferta z najniższą ceną: 53503,15 / Oferta z najwyższą ceną: 56517,95

 • Waluta: PLN.

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2012
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  22-05-2012 09:41
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 420
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: