Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik przetargu mieograniczonego na termomodernizację

nowa podstrona, dodana 2008-07-31

 

Głuchołazy: Ternmomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głucholazach
Numer ogłoszenia: 176974 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 140779 - 2008.

 ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. Parkowa, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4391847, fax 077 4391743.

 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ternmomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głucholazach.

 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3.

Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 593055,7 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

 DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2008.

 LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo - Budowlany i Betoniarski mgr inż. Wiesław Czarnecki, ul. Krzywoustego 17, 48-385 Otmuchów, kraj/woj. opolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 593055.70
 • Oferta z najniższą ceną: 593055.70 / oferta z najwyższą ceną: 632710.73
 • Waluta: PLN. 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  31-07-2008
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  31-07-2008 11:10
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 397
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: