Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dostawy węgla

nowa podstrona, dodana 2007-11-23
dostawy węgla dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach.

Z A W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na : dNa podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych (tj. do kwot, określonych w rozporządzeniu, wydanym na postawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp )

1.      została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - przez Zamawiającego:  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe grzegorz Czech 48-340 Głuchołazy ul. Chopina 14/2  24 750,14 zł brutto

 Uzasadnienie wyboru:   

           Do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zaproponowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia. 

   Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  23-11-2007
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  23-11-2007 12:32
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 317
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: