Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie o cenę na transport medyczny dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach

nowa podstrona, dodana 2014-05-13

Zapytanie o cenę na transport medyczny  dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

Ogłoszono w dniu 13.05.2014r.

Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy  Telefon/fax 077 4391743.

Tryb udzielenia zamówienia – zapytanie o cenę.

Sposób uzyskania opisu warunków Zapytania o Cenę:

1.Opis warunków Zapytania o Cenę  można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego.

2. Opis warunków Zapytania o Cenę  wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zakładu: www.zol-gl.biuletyn.info.pl

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są:

Dyrektor Jolanta Nowakowska - tel. (077) 4391 847, Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743

Termin wykonania zamówienia :  od 01.07.2014r. do 31.03.2016r.

Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto  - 100%

Miejsce i termin składania ofert;  

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 30.05.2014 r. do godz. 09:00,

- Sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 30.05.2014 roku o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego .

Termin związania ofertą : 30 dni


 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ Głuchołazy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 2014-05-13
Metryczka
 • wytworzono:
  13-05-2014
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  13-05-2014 11:46
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 581
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: