Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze ZP - 1/05/2013

nowa podstrona, dodana 2013-11-06

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach .
 
 
Ogłoszono:
-w dniu 06.11.2013r. pod nr 233577 - 2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl
 
Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
 
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00
 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji.
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
 
Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
(CPV 983100000-9 )
 
Termin wykonania zamówienia :  do 01.12.2013r. do 30.11.2014r.
 
Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.
 
Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto  - 100%,
 
Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 20.11.2013 r. do godz. 11:00,
- Sekretariat
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 20.11.2013 roku o godz. 11:05 w siedzibie zamawiającego ..
 
Termin związania ofertą : 30 dni
 
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani uzupełniających.  
 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

 

 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ Głucholazy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 06.11.2013r
Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2013
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  06-11-2013 12:56
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  14-11-2013 08:23
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 348
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: