Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłaszenie o przetarg w trybie aukcji na sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS C330

nowa podstrona, dodana 2012-05-22

OGŁOSZENIE DYREKTORA ZOL SPZOZ w GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 22.05.2012 r.

 

          Dyrektor Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ogłasza  przetarg w trybie aukcji na sprzedaż ruchomości

ciągnika rolniczego marki URSUS C330

Dane techniczne i identyfikacyjne:

rok produkcji 1971,  numer nadwozia 142984,  nr silnika 9058, silnik: 4-suwowy typu S-312C, wysokoprężny, o pojemności 1960 cm3, masa ciągnika bez obciążenia i kabiny: (1675 kg),  rozkład masy: na oś przednią 635 kg, 1040 kg na oś tylną, siła uciągu: 16,5 kN ,
pojazd nie posiada numerów rejestracyjnych, badan technicznych i ubezpieczenia.                Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi 5300 złotych brutto (słownie: Pięć tysięcy trzysta zł 00/100).

Aukcja odbędzie się w dniu 15.06.2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. Parkowa 9, w Sali Konferencyjnej.

Traktor można oglądać w dni robocze od 28.05.2012r. w godzinach od 8.00 do 14.00 w

siedzibie Zakładu  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 77 4391 743).

Przystępujący do aukcji są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 14.06 2012r. Wadium płatne jest na konto bankowe Zakładu  Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. Parkowa 9 nr 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041 BZ WBK

z dopiskiem „wadium ciągnik rolniczy marki URSUS C330”. Terminem zapłaty wadium jest dzień wpływu środków pieniężnych na konto Zakładu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia pojazdu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia aukcji lub żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny, co najmniej o jedno postąpienie. Pozostałym oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przeprowadzeniu aukcji.

Nabywcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w licytacji i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Licytacja zostanie przeprowadzona z postąpieniem w wysokości 100,00 zł lub wielokrotności tej kwoty. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia aukcji.

Przybicie nastąpi na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

Umowa kupna – sprzedaży zostanie podpisana w terminie 7 dni po aukcji.

Wydanie przedmioty sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania aukcji, bez podania przyczyn.


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2012
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  22-05-2012 10:02
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  11-06-2012 13:09
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 544
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: