Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

nowa podstrona, dodana 2010-12-28

 

DYREKTOR Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743
 
na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.   Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) ogłasza  KONKURS OFERT na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych począwszy od dnia 01 lutego 2011 r. w zakresie:
 
Ø   udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze równoważnym  1/2 etatu na rzecz pacjentów Zakładu przez 2 lekarzy specjalistów z zakresy chorób wewnętrznych lub lekarzy w trakcie specjalizacji.
Ø   udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze równoważnym 1/2 etatu na rzecz pacjentów Zakładu przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji.
Ø   świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.
 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 31.03. 2012 r. Szczegółowe informacje oraz Formularz ofertowy i Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Zakładu                  www.zol-gl.biuletyn.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie Udzielającego zamówienia.Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń …” w terminie do dnia 11.01.2011 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia 11.01.2011 r. o godz. 11:05.        Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nastąpi do dnia 14.01.2010 r. .
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.
Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.
Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących Konkursu ofert na zasadach określonych w § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 1998 Nr 93, poz. 592 z późn. zm.).

  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2010
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  28-12-2010 09:12
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 381
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: