Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne

nowa podstrona, dodana 2010-11-08

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach, ul Parkowa 9                     48-340 Głuchołazy       Tel. 77 4391743
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 z dnia 23.07.1998 r.)
ogłasza konkurs ofert
ZAKRES świadczeń:
1.   KO/ŚM/1/2010r –    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych.
2.   KO/ŚM/2/2010r -    Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych.
3.   KO/ŚM/3/2010r. -    Konkurs Ofert na transport medyczny.
4.   KO/ŚM/4/2010r. -    Wykonywania badań diagnostycznych RTG
Umowa może być zawarta na okres od 01.01.2011r.–31.12.2011r.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta i napisem: "Konkurs - świadczenia zdrowotne realizowane na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”.
Miejsce i termin złożenia oferty – 30.11.2010r. godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.11.2010 r. o godz. 09:05.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 09.12.2010 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.
Specyfikacje Konkursów Ofert można pobrać elektronicznie ze strony zamawiającego
www.zol-gl.biuletyn.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2010
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  08-11-2010 09:18
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 360
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: