Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów do utrzymania czystości oraz środków antyseptycznych i dezynfekujących Znak sprawy: PN ? 1/04/2009

nowa podstrona, dodana 2009-11-25
 

 Zapytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy produktów do utrzymania czystości oraz środków antyseptycznych i dezynfekujących Znak sprawy: PN – 1/04/2009.
 
Prośba o sprecyzowanie kryterium jakości
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem, iż „Jakość zostanie oceniona na podstawie indywidualnej oceny personelu medycznego”?
Czy Zamawiający będzie oceniał tylko efekt mycia, a może także zapach produktu, a może jego kolor czy konsystencję? Na podstawie aktualnego kryterium oceny ofert, iż nie można ustalić czym będą kierować się członkowie komisji przetargowej dokonując poszczególnych ocen cząstkowych w ramach kryterium, a Wykonawcy nie mają wiedzy na jakich zasadach Zamawiający będzie oceniać ich produkty.
Dlatego, prosimy o podanie dla każdego z produktów obiektywnych i mierzalnych parametrów, którymi Zamawiający będzie się kierował oceniając skuteczność środka.
Zgodnie z bogatą linią orzecznictwa i doktryną, kryteria kwalifikacji wykonawców powinny być obiektywne (mierzalne), niedyskryminacyjne i nie ograniczające konkurencji. Powinny być podane do wiadomości wykonawcom w sposób precyzyjny i jednoznaczny przed rozpoczęciem postępowania. Kryteria oceny ofert powinny być sformułowane w sposób, który pozwala porównywać złożone oferty i przyznawać im ściśle określoną liczbę punktów.


Odpowiedz -  Zamawiający żąda dostarczenia próbek i kart charakterystyki produktu. Oceni na podstawie kart charakterystyki czy zaproponowany przez Oferenta środek jest zgodny z przeznaczeniem oraz jakie niesie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka.

Na podstawie próbek oceni walory użytkowe produktu.  Produkty zostaną uszeregowane od najlepszego w dół i otrzymają adekwatna ocenę pkt.

 Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja Papier toaletowy.

 ·          Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska i powinno być Op.=1 wkład do dozownika 180 m.

Odpowiedz - tak

 ·          Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości wymaganych dozowników papieru toaletowego.

Odpowiedz - Zamawiający wymaga dostarczenia bezpłatnie 6 dozowników.

 

 

 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie·           

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2009
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  25-11-2009 13:42
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 218
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: