Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z otwarcia ofert na świadczenia medyczne KO/ŚM/1/2022

Protokół z otwarcia ofert z dnia 10.06.2022r.

KONKURSU OFERT Nr  KO/ŚM/1//2022

 

         Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  

ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy,  informuje, że w dniu 10.06.2022r. o godzinie 11:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert na:

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w tym :

-w wymiarze 23 godzin 18 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego,

-w wymiarze 4 godzin 42 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego

2. Udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii .

3. Świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.

W terminie tj. do dnia 10.06.2020r. godz. 11:00  złożono 4 oferty, w tym:

I.  2 oferty na zakres „Udzielania świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo” złożone przez:

1. Prywatna Praktyka Lekarska Małgorzata Ostrowska, ul. Konstytucji 3 – go Maja 11/5,

48 – 340 Głuchołazy,

2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bernadeta Mandyna, ul. Ornowskiego 7,  48-340 Głuchołazy.

II. 1 oferta na zakres „Udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii” złożoną przez:

Prywatna Praktyka Lekarska Renata Orłowska – Kałuża, 48-340 Konradów Kolonia Kaszubska  8K,

III. 1 ofertę na zakres „Świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy” złożoną przez:

SAD – MED Prywatny Gabinet Lekarski Ryszard Sadowski, ul. Gen. Andersa 2/2, 48-340 Głuchołazy.