Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania do siwz - znak sprawy PN ? 1/01/2009

nowa podstrona, dodana 2009-03-25
 

Głuchołazy 23.03.2009r.
 
 
Dotyczy postępowania na dostawę leków w trybie przetargu nieograniczonego – znak sprawy PN – 1/01/2009
 
Informujemy że wpłynęły zapytania o n/w treści:
 
 1. Czy zamawiający zezwoli, by zamiast wymaganych certyfikatów o których mowa w punkcie 7c wykonawca mógł załączyć stosowne oświadczenia o posiadaniu tychże certyfikatów o których mowa w punkcie 5a?
Odpowiedz – Tak
 
2.      Czy można wycenić lek w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?
 
Odpowiedz – Tak
 
3.      Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku wystąpienia na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk ( tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ ( czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
 
Odpowiedz - ilość przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.
 
4.      Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?
 
Odpowiedz – Zamawiający zakłada, że wszystkie leki wymienione w załączniku nr 2 lub leki równoważne są w ciągłej produkcji.
W przypadku wskazania w zapytaniu konkretnego leku, który nie jest produkowany Zamawiający podejmie indywidualną decyzję.
 
 
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2009
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  25-03-2009 09:55
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 387
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: