Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/nadzór inwestorski/2019 na świadczenie usług kompleksowego nadzoru inwestorskiego

        Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy        ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z budową łącznika do budynku głównego” w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0060/17-00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”.

ZAPYTANIE OFERTOWE- inspektor nadzoru.pdf
ZAł. 1 do ZAPYTANIA.pdf
ZAŁ.2 wzór umowy.pdf


 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2019
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  10-01-2019 13:57
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  10-01-2019 13:58
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 276
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: