Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres od 1.01.2019r. do 30.06.2020r.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy działając na podstawie przepisu
Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)  oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.)

Ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres od 1.01.2019r. do 30.06.2020r.

 

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenie:

- udzielania świadczeń zdrowotnych przez 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w tym :

-w wymiarze 23 godzin 18 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego,

-w wymiarze 4 godzin 42 minut tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego

psychiatrycznego

-udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii .

-świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.

 

Uwagi wstępne:

Ze szczegółowymi warunkami Konkursu Ofert można się zapoznać  w siedzibie Udzielającego zamówienie od godziny 7.00 do 14.35 lub na stronie internetowej https://zol-glucholazy.pl/ gdzie można otrzymać wszelkie informacje, materiały, obowiązujące formularze ofert i projekt umowy. Informacji o konkursie udziela Pani Jolanta Nowakowska – Dyrektor Zakładu  nr tel. 77 4391743. Strony są związane z ofertą do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Skargi i protesty dotyczące trybu ogłaszania konkursu ofert, zakresu ofert, trybu ich składania i sposobu przeprowadzania konkursu można składać u Udzielającego zamówienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Umowy na wykonanie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte od dnia 01.01.2019 roku.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne" w siedzibie Zakładu do dnia 21.12.2018 r. do godz. 13.00. Otwarcie i rozstrzygnięcie ofert: nastąpi w dniu 21.12.2018 r. o godz. 13.10 w siedzibie Udzielającego zamówienia .

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

Pliki do pobrania:

Swiadczenia medyczne 2018.zip

Metryczka
 • wytworzono:
  19-12-2018
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  19-12-2018 13:45
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  20-12-2018 09:38
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 257
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: