Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZP – 1/04/2018

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy  ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z budową łącznika do budynku głównego”  w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0060/17-00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach” odbyło się w dniu 29.11.2018 o godz. 08:40.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 025 684,06 PLN brutto.

 Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Okres gwarancji

1

 

DCMed Sp. z o.o.

53 -609 Wrocław, ul. Wagonowa 10

1 020 900 zł

Oferowany okres gwarancji dla robót budowlanych             78 m-cy.

2

 

AS – BUD SZAWEŁŁO ADAM

48-303 Nysa, ul. Makuszyńskiego 8

1 589 000 zł

Oferowany okres gwarancji dla robót budowlanych          78 m-cy.

 

  DYREKTOR

ZAKŁADU OPIEKUŃCZO – LECZNICZEGO

SPZOZ W GŁUCHOŁAZACH

 

Jolanta Nowakowska

Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2018
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  29-11-2018 12:43
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  29-11-2018 12:46
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 337
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: