Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne i usługi medyczne 16.03.2017r.

w postępowaniu prowadzonym w trybie „Konkursu Ofert” na:

KO/ŚM/2/2017r.  -   Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych,

KO/ŚM/3/2017r. –    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych,

KO/ŚM/4/2017r. -    Wykonywania badań diagnostycznych RTG,

ZO 1/02/2017r.   -   zapytanie o cenę na transport medyczny.

dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

Adres: ul. Parkowa 9,  48-340 Głuchołazy, REGON   010649626, NIP   753-19-74-827,

powołanej Zarządzeniem nr 4/2017 Dyrektora Zakładu dnia  28.02.2017 r. w składzie:

Przewodniczący – Tomasz Rudnicki,

Członek – Władysława Wiewióra,

Sekretarz – Katarzyna Dec

I .Termin składania ofert – 15.03.2017r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert – odbyło się w dniu 15.03.2017r. do godz. 09:05 w siedzibie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach.

Do upływu terminu składania ofert złożono 9 ofert.

Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzono protokół nr 1.

II. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniach.

Wymagane warunki udziału w postępowaniach spełnia 9 oferentów.

III. Oferenci wykluczeni

Z postępowania wykluczono 0 wykonawców.

IV. Oferty odrzucone

Odrzucono 0 ofert.

V. Najkorzystniejsza oferta

KO/ŚM/2/2017r. –    Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych: ( złożono 2 ofert)

Wybrano ofertę:   SYNEVO Sp. z o.o. 04 – 137 Warszawa, ul Gdecka 3B.

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta o najwyższej ocenie punktowej. W załączeniu tabela z sumaryczną wyceną badań..

Lp. Kryterium Oferent I – Synevo Sp. z o.o. Cena/pkt Oferent II – Korlab Laboratoria Medyczne Spółka z o.o.  spółka komandytowa Cena/pkt
1 Sumaryczna wartość  badań.  Brutto

192,6 zł     pkt 95

265,50 zł     pkt 68,92

2 Czas oczekiwania na wynik większości badań.

24h       1,25 pkt.

6h         5 pkt

   

Razem 96,25

 Razem 73, 92

 

 

 

 

 

 

 

KO/ŚM/3/2016r. -    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych:  ( złożono 4 oferty)

z zakresu anestezjologii

-    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Wojciech Rębisz, 48 - 300 Nysa,    ul. Sudecka 32A.

z zakresu neurologii

-    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Maciej Owczarek, 48 - 300 Nysa,   ul. Gdańska 3/5.

 z zakresu psychiatrii

-    Lekarz psychiatra Renata Orłowska – Kałuża, 48 – 340 Głuchołazy,  ul. Świdnicka 18/2

z zakresu chirurgii, ginekologii, laryngologii i okulistyki

-   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ, 48-340 Głuchołazy,  ul. Skłodowskiej 16

Uzasadnienie wyboru

Oferenci złożyli po jednej ofercie na każdy zakres.

KO/ŚM/4/2017r.  -   Wykonywania badań diagnostycznych RTG ( złożono 1 ofertę)

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ, 48-340 Głuchołazy,  ul. Skłodowskiej 16

Uzasadnienie wyboru

Złożono tylko 1 ofertę.

ZO 1/02/2017r.   -   zapytanie o cenę na transport medyczny. ( złożono 2 oferty )

Wybrano ofertę: Transport Sanitarny Sumisławski Mirosław Zjednoczenia 8/6, 48 – 300 Nysa

Uzasadnienie wyboru

Wybrana oferta o najwyższej ocenie punktowej. W załączeniu tabele z sumaryczną wyceną kosztów.

Lp. Kryterium

Oferent I – Transport Sanitarny Sumisławski Mirosław

Cena/pkt

Oferent II – P.H.U.  Szczerbowski Andrzej Szczerbowski

Cena/pkt

1 Cena zryczałtowana za wyjazd. Brutto

130zl          100 pkt

150 zł      pkt 86,67

2 Cena 1 kilometra transportu. Brutto

2,50 zł         100 pkt

3 zł       pkt 83,34

3 Każde rozpoczęte 30 min. Postoju w oczekiwaniu na pacjenta. Brutto

40 zł             100 pkt

50 zł     pkt 80

   

Średnia ocena pkt 100

Średnia ocena pkt  83, 34

Metryczka
 • wytworzono:
  16-03-2017
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  16-03-2017 13:09
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  16-03-2017 13:11
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 364
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: