Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs Ofert na Świadczenia Zdrowotne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

Na podstawie art. 26  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ) ogłasza  Konkurs Ofert na Świadczenia Zdrowotne w zakresie:

Postępowanie nr KO/ŚZ/2/2017r  - Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych,

Postępowanie nr KO/ŚZ/3/2017r – Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych,

Postępowanie nr KO/ŚZ/4/2017r – Wykonywania badań diagnostycznych RTG.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia
01.04.2017 r. do dnia  31.03.2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zol-glucholazy.pl  lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Oferty pisemne należy składać w sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 15.03.2017 r. do godz. 09:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 15.03.2017 r. do godz. 09:05.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.

Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.

Otwórz/pobierz:

DOCbad.labor.2017.doc
DOCbadania rtg 2017.doc
DOCkonsultacje medyczne 2017.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  01-03-2017
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  01-03-2017 11:04
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  07-03-2017 12:21
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 480
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: