Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole 2014r.

       Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ZOL SPZOZ w Głuchołazach w 2014 r.

Lp.

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Przedmiot kontroli

1

04.04.2014r. – 04.04.2014r.

Powiatowy Inspektor P/Poż

 

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

2

14.04.2014r.- 14.04.2014r.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie

Urzędowa  kontrola w zakresie stanu higieniczno  technicznego Zakładu. Kontrola stołówki.

3

14.04.2014r.- 14.04.2014r.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie

Kontrola stanu sanitarno technicznego obiektu oraz zasad prowadzenia dezynfekcji.

4

26.04.2014r. – 26.04.2014r.

Wojewoda Opolski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

 1. Realizacji kształceni i doskonalenia zawodowego kadry menadżerskiej.
 2. Dostępności do świadczeń zdrowotnych.
 3. Wyposażenie podmiotu udzielającego świadczenia  zdrowotne w aparaturę i sprzęt medyczny i jego wykorzystanie w realizacji zadań dydaktycznych.

5

08.12.2014r.- 08.12.2014r.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nysie

W zakresie podejmowanych działań w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Protokoły pokontrolne znajdują się w dziale administracyjnym Zakładu.

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.”

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2017
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  27-01-2017 12:53
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  27-01-2017 12:56
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 329
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: