Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z otwarcia ofert ZP -1-04-2016

Protokół z otwarcia ofert z dnia 13.09.2016r.

 

ZP – 1/04/2016r.

 

       Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

         Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  

ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 29.11.2016r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pakiet I   - Produkty stosowane w inkontynencji i środki pielęgnacyjne,

Pakiet II - Materiały opatrunkowe,

 

            Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości :  Pakiet I – 84 000 netto   , Pakiet II -  40 000 netto.

 

W terminie złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1 Pakiet nr I – na wartość 83 095,62 zł, termin dostawy 48h,  złożona przez  Toruńskie Zakładom Materiałów  Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego nr 20/26, 87 -100 Toruń

Oferta Nr 2 Pakiet nr II - na wartość 43 706,99 zł brutto, termin dostawy 48 h złożona przez  PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  ul. Partyzancka 133/15, 95 – 200 Pabianice,

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Metryczka
 • wytworzono:
  30-11-2016
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  30-11-2016 13:32
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  30-11-2016 14:04
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 218
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: