Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

DYREKTOR – Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), ogłasza Konkurs Ofert na Świadczenia Zdrowotne w zakresie:

 • Postępowanie nr KO/ŚZ/1/2016r – Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych,
 • Postępowanie nr KO/ŚZ/2/2016r – Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych,
 • Postępowanie nr KO/ŚZ/3/2016r – Wykonywania badań diagnostycznych RTG.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zol-glucholazy.pl lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 23.03.2016 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 23.03.2016 r. do godz. 09:05.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.
Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.

DOCbad.labor.2016.doc
DOCbadania rtg 2016.doc
DOCkonsultacje medyczne 2016.doc
DOCREGULAMIN pracy Komisji konkursowej.doc
DOCZarządzenie nr9 konkurs ofert 2016 ,.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2016
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  11-03-2016 18:10
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 726
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: