Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów stosowanych w inkontynencji i środków pielęgnacyjnych i materiałów opatrunkowych– Nr PN-1/03/2015

Do postępowania wpłynęły zapytania. Poniżej

Dotyczy pakietu nr 1 

1. Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających falbanki skierowane na

     zewnątrz minimalizujące ryzyko ich przygniecenia przez użytkownika w trakcie   

     użytkowania, a co za tym idzie zwiększające zabezpieczenie przed bocznymi  

     przeciekami?.

Odpowiedz –  produkt musi posiadać takie rozwiązanie które zapewnia dopasowanie 

pieluchomajtki w okolicach ud oraz ochronę przez wyciekaniem na boki.

2. Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających elastyczne przylepco-rzepy, 

które zapewniają dużo lepsze dopasowanie do ciała pacjenta?

Odpowiedz – tak

3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet I, rozmiar 2): 

pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie 73-122cm?

Odpowiedz – tak

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet I, rozmiar 1): 

pieluchomajtki dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie 92-144cm?

Odpowiedz – tak

5. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet I): przedłożenie kart 

produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla 

Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem 

wymogów zawartych w SIWZ. Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna 

stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada 

zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 

11948.

Odpowiedz – nie

6. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet I, pozycje: 1,2): 

pieluchomajtek dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum 

jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod 

wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Odpowiedz – nie

7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet I, pozycje: 1,2): 

pieluchomajtki dla dorosłych posiadających minimum jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na 

idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby 

potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości 

pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy 

przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala 

zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli.

Odpowiedz –  nie

8. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet I, pozycja 3): podkładów o 

chłonności co najmniej 1500 ml?

Odpowiedz – nie

9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet I, pozycja 6): piankę 

myjąco-pielęgnującą do ciała o pojemności co najmniej 400 ml, która zawiera składniki 

odpowiedzialne za pochłanianie zapachu moczu ?

Odpowiedz –  dopuszcza inna pojemność opakowania z przeliczeniem ilości 

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet I, pozycja 7): chusteczki 

pielęgnacyjne nawilżone balsamem?

Odpowiedz – tak

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek  nie posiadających 

ściągaczy taliowych?

Uzasadnienie:

Producenci pieluchomajtek stosują różne rozwiązania dotyczące lepszego dopasowania 

się pieluchomajtki do ciała min. pojedynczy ściągacz, rozciągające się przylepcorzepy itp. 

Badania przeprowadzone na grupie pacjentów przez naszego producenta ukazały, iż 

ściągacz taliowy umiejscowiony z tyłu u pacjentów leżących powodował odgniecenia 

oraz odparzenia w części krzyżowej.

Jednocześnie informujemy, że ściągacze taliowie nie mają żadnego wpływu na zasadniczą 

funkcję pieluchomajtek jaką jest wchłanianie moczu.

Odpowiedz – nie

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki myjącej o poj. 400 ml z 

odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 150 sztuk ?

Odpowiedz – dopuszcza inną pojemność opakowania z przeliczeniem ilości

PAKIET NR II

1. Poz. nr 4 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowych rękawic 

nitrylowych zgodnych z opisem siwz, jednakże dla rozmiaru XL pakowanych w 

opakowanie a’ 180 szt.?

Odpowiedz – tak

2. Poz. nr 25- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem o 

całkowitej długości 1 m, nie dzielonego na odcinki? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz –  tak

3. Poz. nr 31- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania 

pakowanego w opakowanie – tackę z 1 wgłębieniem na płyny? Pozostałe parametry bez 

zmian.

Odpowiedz – tak

4. Poz. nr 32- czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic chirurgicznych 

pudrowanych czy bezpudrowych?

Odpowiedz – bezpudrowych

5.  Poz. nr 32- prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyceny za 80 szt. czy 80 

par rękawic?

Odpowiedz – par

Dotyczy SIWZ

13. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z 

wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone 

wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie 

były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, 

substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia 

przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedz - nie

14. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) 

pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był 

obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedz – tak

15. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami 

transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje 

Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar 

był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedz – nie

16. W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich 

warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym 

czy Zamawiający wymaga, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych 

do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami 

wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odpowiedz – nie

17. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych 

środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do 

realizacji zamówienia?

Odpowiedz – nie

18. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej w 

systemie burta-burta, czyli wyładowanie towaru z auta bez wniesienia we wskazane 

miejsce ?

Odpowiedz - nie

Dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary do wartości 50 złotych za każdy dzień  

     zwłoki?

Odpowiedz – zapis umowy pozostaje bez zmian

2. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna za odstąpienie od umowy naliczana była 

od jej niezrealizowanej części?

Odpowiedz – nie

3. Czy termin dostawy ma przypadać na dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku za

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedz - tak

4. § 2, ust. 3- wnosimy o modyfikację zapisów umowy dotyczących utrzymania stałości cen, 

poprzez dodanie zapisu, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega 

wartość brutto umowy, natomiast wartość netto pozostaje bez zmian.

Odpowiedz –  zapis umowy pozostaje bez zmian 

5. § 6, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i 

obniżenie ich wysokości do kwoty 0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień 

zwłoki.

Odpowiedz – zapis umowy pozostaje bez zmian

6. § 6, ust. 2 wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i 

obniżenie ich wysokości do kwoty 10% niezrealizowanej części umowy

Odpowiedz - zapis umowy pozostaje bez zmian

Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2015
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  13-11-2015 10:11
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 464
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: