Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wynikach ZO 02/04/2015 -wykonanie usługi w zakresie re-certyfikacji systemu zarządzania jakością

Znak: ZO 2/04/2015

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi w zakresie re-certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Głuchołazy ul. Parkowa 9

 1. Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

brutto 17 085,93 zł (słownie: siedemnaście tys. osiemdziesiąt pięć 93/100)

 1. W wymaganym terminie 02.11.2015r. godz. 09:00 wpłynęły 4 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

Punkty

1

DNV GL. Business Assurance Poland Sp. Z o.o.                  81-537 Gdynia ul. Łużycka 6e

11 100,00

13 653,00

-

100

2

„BSI Grupa polska Sp. z o.o.

00-103 Warszawa                        ul. Królewska16

 11 160,00

13 726,80

Informacje o postepowaniu pobrano ze strony www.

99,46

3

Biuro Certyfikacji System Zarządzania PRS S.A.

Ul. Hallera 126 Gdańsk

11 970,00

14 723,10

Informacje o postepowaniu pobrano ze strony www.

92,73

4

BPIC Sp. z o.o.

Ul. Puławska 465

02-844 Warszawa

11 300,00

13 899,00

Informacje o postepowaniu pobrano ze strony www.

98,23

 1. W dniu 02.11.2015r. godz. 14:30 wpłynęła oferta TUV NORD Polska Sp. z o.o.

00-537 Warszawa ul. Krucza 6/14. Jako oferta po terminie nie była rozpatrywana.

 1. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez

DNV GL. Business Assurance Poland Sp. Z o.o.  81-537 Gdynia ul. Łużycka 6e

jako najkorzystniejszą cenowo i spełniająca wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu cenowym / ofertowym.

Metryczka
 • wytworzono:
  04-11-2015
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  04-11-2015 08:43
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 319
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: