Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na pytania do ZO 2/04/2015

W postępowaniu ZO 02/04/2015 na wykonanie usługi w zakresie re-certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Głuchołazy ul. Parkowa 9 wpłynęło zapytania do SIWZ o treści:
„Zwracamy się z prośbą o przyjęcie ofert od polskich jednostek certyfikacyjnych i zmianę Państwa wymagania, które wyklucza polskie jednostki certyfikacyjne. Państwa wymaganie: „Wykonawca jest zobowiązany posiadać/przedstawić co najmniej dwie ważne akredytacje w zakresie usług medycznych zgodnych z kodem EA 38 np. udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub równorzędne podmioty zagraniczne”, wyklucza polskie jednostki certyfikacyjne, które są rodzimymi firmami, a nie oddziałami zagranicznych firm. Firmy takie (w tym również Polski Rejestr Statków, który posiada akredytację PCA już 21 lat) posiadają tylko jedną akredytację w PCA. Międzynarodowy system akredytacji wyklucza uzyskanie innej akredytacji niż akredytacja rodzimej jednostki akredytacyjnej.”

Odpowiedz: Zamawiający zmienia wymaganie w Zapytaniu Ofertowym nr ZO 02/04/2015 pkt IV ppkt 2.1
z: „Posiadać/przedstawić co najmniej dwie ważne akredytacje w zakresie usług medycznych zgodnych z kodem EA 38 np. udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub równorzędne podmioty zagraniczne.”
na: „Posiadać/przedstawić ważną akredytacje w zakresie usług medycznych zgodnych z kodem EA 38 np. udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub równorzędne podmioty zagraniczne.”

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego nr ZO 02/04/2015 pozostają bez zmian.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2015
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  29-10-2015 18:52
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 367
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: