Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

SPOSÓB KIEROWANIA PACJENTÓW DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO O PROFILU OGÓLNYM

nowa podstrona, dodana 2012-07-10

SPOSÓB KIEROWANIA PACJENTÓW
DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO O PROFILU OGÓLNYM

 

 

Przyjęcie do Zakładu następuje na podstawie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego .

 

Z wnioskiem ( załącznik nr 1 ) o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.
Na podstawie wniosku lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego ( załącznik nr 3 ) .
Do wniosku załącza się:
- Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie ( załącznik nr 2 ).
- Kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego (załącznik nr 5)

Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów:
- decyzji organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury lub renty, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego,
- zgody świadczeniobiorcy na potrącenie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami         ( załącznik nr 4 ).
- kserokopii legitymacji emeryta-rencisty,
- w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:
   - postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
   - postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
   - zgoda sądu opiekuńczego na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 pkt lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Wszelkie informacje dotyczące przyjęć można uzyskać pod nr telefonu 77 4391847 lub 77 4391743 w godzinach od 7 00 do 14 30 .

Informacji udziela:
- Dyrektor Zakładu Jolanta Nowakowska
- Starszy referent ruchu chorych i statystyki medycznej Alicja Frys

Komplet w/w dokumentów należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9

 

 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ Głuchołazy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Frys
Data wytworzenia: 2014-01-16
 
Metryczka
 • wytworzono:
  11-07-2012
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  11-07-2012 08:04
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  20-12-2018 10:09
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 669
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: