Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SPOSÓB KIEROWANIA PACJENTÓW DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO O PROFILU PSYCHIATRYCZNYM

nowa podstrona, dodana 2012-07-10

 

 

SPOSÓB KIEROWANIA PACJENTÓW
DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO O PROFILU PSYCHIATRYCZNYM

 

 

Do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu psychiatrycznym kwalifikują następujące jednostki chorobowe: F00-09, F20-29, F30-39, F70-79, o przewlekłym przebiegu.

Z wnioskiem ( załącznik nr 1 ) o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorca.
Na podstawie wniosku lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wydaje Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego ( załącznik nr 3 ) .
Do wniosku załącza się:
- Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie ( załącznik nr 2 ).
- Skierowanie do szpitala psychiatrycznego zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego              ( Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375 z późn.zm.) ( załącznik nr 5 ).

Skierowanie jest ważne od dnia wystawienia przez okres 14 dni. Okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

 

Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów:
- decyzji organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury lub renty, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego,
- kserokopii legitymacji emeryta-rencisty,
- zgody świadczeniobiorcy na potrącenie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami         ( załącznik nr 4 ).

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:
- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
- zgoda sądu opiekuńczego na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Wszelkie informacje dotyczące przyjęć można uzyskać pod nr telefonu 77 4391847 lub 77 4391743 w godzinach od 7 00 do 14 30 .

Informacji udziela:
- Dyrektor Zakładu Jolanta Nowakowska
- Starszy referent ruchu chorych i statystyki medycznej Alicja Frys

Komplet w/w dokumentów należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ Głuchołazy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Frys
Data wytworzenia: 2014-01-16