Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs Ofert: KO/ŚM/2/2014r - badania labolatoryjne, KO/ŚM/3/2014r - konsultacje specjalistyczne, KO/ŚM/4/2014r - badania RTG.

nowa podstrona, dodana 2014-05-12

DYREKTOR

 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,

48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

 

Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2013 r.  poz.217 z późn. zm.) 

ogłasza  KONKURS OFERT

ZAKRES świadczeń:

1.   KO/ŚM/2/2014r. –    Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych.

2.   KO/ŚM/3/2014r. -    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych.

3.   KO/ŚM/4/2014r.  -   Wykonywania badań diagnostycznych RTG

Umowa będzie  zawarta na okres od 01.07.2014r.–31.03.2016r.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta i napisem: "Konkurs - świadczenia zdrowotne realizowane na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”.

Miejsce i termin złożenia oferty – 30.05.2014r. godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2014r. o godz. 11:05.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

Specyfikacje Konkursów Ofert można pobrać elektronicznie ze strony zamawiającego

www.zol-gl.biuletyn.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.


 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ Głuchołazy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 2014-05-12
Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2014
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  12-05-2014 11:45
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  13-05-2014 09:47
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 665
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: