Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS OFERT NR KO/ŚM/1/2014r

nowa podstrona, dodana 2014-05-12

DYREKTOR

 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,

48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

 

Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2013 r.  poz.217 z późn. zm.)  

ogłasza  KONKURS OFERT NR KO/ŚM/1/2014r

 

na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

 

Ø   udzielania świadczeń zdrowotnych przez  2 lekarzy specjalistów w dziedzinie: chorób wewnętrznych  każdy w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w tym :

o    w wymiarze 23 godzin 18 minut   tygodniowo     na rzecz pacjentów  Oddziału opiekuńczo-leczniczego,

o    w wymiarze 4 godzin 42 minut tygodniowo na rzecz pacjentów  Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego  

Ø   udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii .

Ø   świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.

 Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 lipca  2014 r. do dnia   31 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz Formularz ofertowy i Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.zol-gl.biuletyn.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych” w terminie do dnia 30.05.2014 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 30.05.2014 r. o godz. 11:05

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nastąpi w terminie 6 dni od dnia otwarcia ofert

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.

Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.
 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ Głuchołazy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

Alicja Frys

Data wytworzenia: 2014-05-12
Metryczka
 • wytworzono:
  12-05-2014
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  12-05-2014 11:05
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 478
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: