Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych i usług medycznych 2013

nowa podstrona, dodana 2013-06-04

 

DYREKTOR

 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,

48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  

(tj. Dz. U. z 2013 r.  poz.217 )     

 ogłasza  KONKURS OFERT

 

ZAKRES :

1.   KO/ŚM/1/2013r. –    Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych.

2.   KO/ŚM/2/2013r.  -    Konkurs Ofert na wykonywania badań diagnostycznych RTG

3.   KO/ŚM/3/2013r. -    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych.

Umowa będzie  zawarta na okres od 01.07.2013r.–30.06.2014r.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta i napisem: "Konkurs - świadczenia zdrowotne realizowane na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”.

Miejsce i termin złożenia oferty – 18.06.2013r. godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.06.2013r. o godz. 09.05.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

Specyfikacje Konkursów Ofert można pobrać elektronicznie ze strony zamawiającego

www.zol-gl.biuletyn.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.

 

 

 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ w Głuchołazach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 04.06.2013r.
Metryczka
 • wytworzono:
  04-06-2013
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  04-06-2013 11:30
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 415
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: