Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych i usług medycznych

nowa podstrona, dodana 2012-01-31


DYREKTOR Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach,
48-340 Głuchołazy  ul. Parkowa 9, tel. 77 4391 743
 
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654)  
ogłasza  KONKURS OFERT
na przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych począwszy od dnia 01  kwietnia  2012 r.  w zakresie:

-   udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 20 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Zakładu przez 2 lekarzy specjalistów z zakresy chorób wewnętrznych lub lekarzy  w trakcie specjalizacji.
-    udzielania świadczeń zdrowotnych w wymiarze 19 godzin tygodniowo na rzecz pacjentów Zakładu przez lekarza specjalistę z zakresu psychiatrii, lub lekarza w trakcie specjalizacji.
-    świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu przez lekarza medycyny pracy.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na czas określony od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia  30 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje oraz Formularz ofertowy i Regulamin konkursu dostępne są w załącznikach poniżej lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.
Oferty pisemne należy składać w Sekretariacie Zakładu, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, w zamkniętych kopertach z adnotacją “Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu ……………” w terminie do dnia 22.02.2012 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 22.02.2012 r. o godz. 11:05
Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nastąpi do dnia 27.02.2012 r. .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ofert w części lub całości, do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia Konkursu, a także do wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości zadania będącego przedmiotem konkursu.
Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu składania ofert.
Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących Konkursu ofert.


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2012
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  31-01-2012 10:26
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 457
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: