Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne od 01.01.2012r. do 30.06.2013r.

nowa podstrona, dodana 2011-11-29


Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach, ul Parkowa 9       48-340 Głuchołazy       Tel. 77 4391743

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654) oraz art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1-5, 152, 153 i 154 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008r. nr 164, poz. 1027,z póź. zm.)
ogłasza konkurs ofert

ZAKRES świadczeń:

1.   KO/ŚM/1/2011r –    Konkurs Ofert na wykonanie konsultacji specjalistycznych.

2.   KO/ŚM/2/2011r  -    Konkurs Ofert na wykonanie badań laboratoryjnych.

3.   KO/ŚM/3/2011r. -    Konkurs Ofert na transport medyczny.

4.   KO/ŚM/4/2011r. -    Wykonywania badań diagnostycznych RTG

Umowa będzie  zawarta na okres od 01.01.2012r.–30.06.2013r.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta i napisem: "Konkurs - świadczenia zdrowotne realizowane na potrzeby Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”.

Miejsce i termin złożenia oferty – 20.12.2011r. godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.12.2011r o godz. 09.05.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 23.12.2011 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

 

Specyfikacje Konkursów Ofert można pobrać elektronicznie ze strony zamawiającego

www.zol-gl.biuletyn.info.pl lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2011
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  29-11-2011 11:52
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 452
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: