Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

nowa podstrona, dodana 2012-10-10

Przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może zostać nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania. Przy obliczaniu opłat będą brane pod uwagę m.in. następujące czynniki związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej:

  • koszty materiałów, które zostaną wykorzystane do przygotowania informacji,
  • koszty pracy poniesionej w celu przygotowania informacji,
  • koszty związane z przekazaniem przygotowanej informacji.

Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Jeżeli informacje publiczne:

  • nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej ZOL SPZOZ w Głuchołazach
  • mają być wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

wówczas przekazywane są one na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Wniosek).

W takim wypadku warunki udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania określone zostaną odrębnie dla poszczególnych wniosków. 

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor ZOL SPZOZ w Głuchołazach w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOL w Głuchołazach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 2012-10-10