Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole 2012r.

nowa podstrona, dodana 2012-10-10

 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ZOL SPZOZ w Głuchołazach w 2012 r.

   

Lp.

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Przedmiot kontroli

1.

07.05.2012 -

07.05.2012

Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na dział farmacji szpitalnej.

2.

 29.05.2012 -   02.07.2012

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Kontrola realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń.

Prawidłowości gospodarowania mieniem.

Prawidłowości wykorzystania udokumentowania i rozliczenia dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego lub za jego pośrednictwem w 2011r.

3.

31.05.2012 - 28.06.2012

Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Prawidłowość dokonywania oraz rozliczania wydatków o równowartości powyżej kwoty 14 000 euro i stosowania procedur przy UZP.Inwentaryzacja składników majątkowych.

4.

12.06.2012 - 12.06.2012

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie

Stan  sanitarno - techniczny Zakładu oraz prowadzenie dezynfekcji.

5.

26.06.2012 - 26.06.2012

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie

Kontrola sprawdzająca  wykonania decyzji.

Kontrola w zakresie stanu higieniczno – technicznego Zakładu.

6.

10.09.2012 -

10.09.2012

Departament Organizacyjno – Administracyjny  Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Prowadzenie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

 

Protokoły pokontrolne znajdują się w dziale administracyjnym Zakładu.

„Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu
m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.”

 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ w Głuchołazach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Nowakowska
Data wytworzenia: 2012-10-10