Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownictwo zakładu

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach

Dyrektor – Jolanta Nowakowska
Główna Księgowa – Władysława Wiewióra
Pielęgniarka Koordynująca – Katarzyna Dec

RADA SPOŁECZNA
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku i Zarządu Województwa Opolskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
Skład oraz zadania rady społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 217 z późn. zm.) oraz statut Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach . Radę Społeczną powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego. Kadencja Rady trwa 4 lata.
Rada Społeczna Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach powołana uchwałą nr XXI/209/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2020r.

Przewodniczący Rady:

  • Antoni Konopka – przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego,

Członkowie:

  • Martyna Nakonieczny – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
  • Janusz Siano – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
  • Jolanta Błaszczyk – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego
  • Artur Kamiński – przedstawiciel Wojewody Opolskiego